Het belang van bijen en hoe je ze in je tuin kunt aantrekken

FFolkert 11 september 2023 20:17

Bijen spelen een cruciale rol in onze ecosystemen, ook in Nederland. Ze zijn niet alleen belangrijk voor de bestuiving van veel van onze voedselgewassen, maar ook voor de biodiversiteit in het algemeen. Maar hoe aantrekkelijk is jouw tuin voor bijen? En hoe kunnen we ze helpen? Hier zijn enkele tips om je tuin bijvriendelijk te maken.

Waarom zijn bijen belangrijk?

Bijen zijn onmisbaar voor een gezond ecosysteem. Ze dragen bij aan de bestuiving van meer dan 75% van de voedselgewassen wereldwijd. Zonder bijen zou ons dieet veel minder divers zijn.

Maar bijen helpen niet alleen bij de bestuiving van onze voedselgewassen. Ze dragen ook bij aan de biodiversiteit door wilde planten te bestuiven. Deze planten vormen het leefgebied van andere insecten, vogels en zoogdieren.

Wat eten bijen?

Bijen zijn afhankelijk van bloemen voor hun voedsel. Ze verzamelen nectar en stuifmeel, dat ze gebruiken om honing te maken en om hun larven te voeden. Het is dus belangrijk om een diversiteit aan bloeiende planten in je tuin te hebben.

Hoe maak je je tuin aantrekkelijk voor bijen?

Zorg voor bloeiende planten

Bijen worden aangetrokken door bloemen vanwege hun nectar en stuifmeel. Kies voor planten die op verschillende momenten in het jaar bloeien, zodat er altijd voedsel is voor de bijen. Hier is een lijst van bijvriendelijke planten:

  1. Lavendel
  2. Krokussen
  3. Zonnebloemen
  4. Korenbloemen
  5. Wilde bloemenmengsels

Creëer nestgelegenheid

Veel bijensoorten maken hun nest in de grond of in holle stengels. Zorg voor een plek in je tuin waar de grond ongestoord blijft en waar dode plantenstengels blijven staan in de winter.

Gebruik geen pesticiden

Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor bijen. Kies daarom voor natuurlijke bestrijdingsmethoden en biologische tuinbouwproducten.

Zorg voor water

Net als andere dieren hebben bijen ook water nodig. Een ondiepe schotel met water en wat stenen (zodat de bijen niet verdrinken) is een eenvoudige manier om voor water te zorgen.

Bijen in stedelijk gebied

Ook in stedelijk gebied kunnen bijen goed gedijen. In feite kunnen steden zelfs een belangrijke rol spelen in de bescherming van bijen. Steden hebben vaak een grotere diversiteit aan plantensoorten dan het platteland en minder pesticiden. Bovendien kunnen stedelingen bijdragen aan de bescherming van bijen door hun balkons en daktuinen bijvriendelijk in te richten.

Bijen zijn onmisbaar voor onze ecosystemen en ook voor onze voedselproductie. Door onze tuinen aantrekkelijk te maken voor bijen, kunnen we bijdragen aan hun overleving en aan de biodiversiteit.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.